Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de OV Westpoort heeft veel te bieden als netwerk van ondernemers in een diverse maatschappelijke omgeving. De vereniging staat in het midden van de dynamische ontwikkelingen welke Westpoort doormaakt. De vereniging is gesprekspartner van de gemeente Amsterdam en de aangrenzende stadsdelen. Het bestuur onderhoudt nauwe banden met de omgeving van belanghebbenden, ondernemers en ontwikkelaars.
De vereniging heeft aan de lidbedrijven een levendig netwerk te bieden. Vrijwel maandelijks organiseren wij informatieve informele netwerkbijeenkomsten.

Voorwaarden

De lidbedrijven worden doorgaans in dit netwerk vertegenwoordigd door de eigenaar, CEO, directeur, of vestigingsmanager. De uitgangspunten van het lidmaatschap:

  • Wij realiseren ons dat het ondernemersgebied Westpoort gedegen aandacht behoort te hebben in het belang van onze bedrijven, werknemers, werkomgeving, investeringen en toekomstige gebiedsontwikkelingen
  • Wij ondersteunen gezamenlijke belangenbehartiging richting de stad, de provincie en de overheid; en wij hechten waarde aan het onderhouden van waardevolle contacten met het onderwijs en de kennisinstellingen
  • Wij beijveren ons voor schoon, heel en veilig
  • Wij streven goed nabuurschap na met de maatschappelijke omgeving op basis van ‘samen sterker’

Hebt u als lid of relatie contact met mogelijke kandidaten voor een lidmaatschap? Breng ons gerust met hen in contact; wij maken graag een afspraak. Uw bemiddeling wordt hogelijk op prijs gesteld. En u draagt zo bij aan versterking van uw eigen netwerk.
Belangstellenden mogen ons mailen op secretariaat@westpoortondernemers.nl. Zij krijgen dan van ons de handzame brochure toegestuurd: “9 Redenen om Westpoort te Verenigen”.