Privacyverklaring

Algemene verordening gegevensbescherming
De Ondernemersvereniging Westpoort gaat op uiterst zorgvuldige wijze om met uw privacy.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt met volledige inachtneming van de Algemene Verordening Gegevens bescherming (AVG), op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de privacyregelgeving daaraan stelt. U heeft dan ook het recht uw gegevens in te zien en te wijzigen.T.a.v. uw bezoek op de website van de Ondernemersvereniging Westpoort worden uw persoonsgegevens niet opgenomen, laat staan bijgehouden en/of verwerkt. Er wordt geen gebruik gemaakt van cookies, zodat geen informatie over uw bezoek wordt vastgelegd.

AVG_rechten_westpoort_2018

Als u vragen heeft over uw privacy, kunt u per email contact opnemen met het secretariaat van de vereniging: secretariaat@westpoortondernemers.nl