Versterking binnen zes thema’s

De vereniging zet zich in met – onder andere – als doel het bevorderen van onderlinge betrekkingen, samenwerking en solidariteit, het onderhouden van goede contacten met de overheid (belangenbehartiging) en het versterken van het ondernemersklimaat met aandachtspunten zoals bereikbaarheid, economische groei, gebiedsontwikkeling. Dit doen wij door ondernemers te versterken binnen zes thema’s:

 • Ondernemend Westpoort
 • Duurzaam Westpoort
 • Veilig Westpoort
 • Grootstedelijk Westpoort
 • Maatschappelijk Westpoort
 • Parkmanagement

Download hieronder ons jaarplan voor meer informatie.
OV Westpoort – Jaarplan 2022

Discussies

Binnen OV Westpoort worden vaak discussies, workshops en thema avonden georganiseerd. Deze worden versterkt met business professionals, overheid bestuurders, politici en wetenschappers. Binnen deze avonden zorgen we er gezamenlijk voor dat er:

 • Plaats is voor discussie;
 • Ideeën tot stand komen;
 • Nieuwe impulsen en initiatieven geformuleerd worden;
 • Acties worden geïnitieerd in het belang van de vereniging en Westpoort (werk/woon/recreëer)

De uitdaging van de tafels en teamdiscussies is gedegen inzicht te krijgen in een bepaald onderwerp en met voorstellen te komen die tot verbetering c.q. versterking leiden van het desbetreffende onderwerp.

Onderwerpen/thema’s zijn bijv.:

 • Wat kan beter binnen de vereniging;
 • Hoe mobiliseren/versterken we de kracht van de leden (saamhorigheid);
 • Wat staat ons te doen om ledengroei te bevorderen/verwezenlijken;
 • Wat is nodig om samenwerking met de gemeente/overheid/anderen te bevorderen.