Verslag Algemene Leden Vergadering
29 februari 2024

De goedbezochte Algemene Ledenvergadering van Ondernemersvereniging Westpoort op 29 februari in het Moxy Houthavens Hotel vormde een voorbode van het programma van de vereniging voor de komende jaren. Met inleidingen van maar liefst 7 deskundigen werden alle facetten besproken van de vraagstukken waar het bedrijvenpark Westpoort zich voor gesteld ziet: ruimtegebrek, energieschaarste; tekort aan vakbekwaam personeel; introductie van woningbouw in een werkomgeving.
De vereniging is door de Gemeente Amsterdam aangewezen als het primaire overlegplatform om de ontwikkelingen met het bedrijfsleven af te stemmen. In een videoboodschap aan de vergadering bevestigde de Amsterdamse Wethouder Reinier van Dantzig dat de gemeente serieus rekening houdt met de agenda en de aanbevelingen van dit overleg.

 

Onder leiding van bestuurslid Anouk Reintjens (AM) vonden tijdens het netwerkdiner in het Moxy Restaurant presentaties plaats van gastsprekers op diverse thema’s.

Sommige transformaties komen vooral door autonome ontwikkelingen in de economie, gaf inleider Erik Versnel, directeur Rabobank Metropoolregio Amsterdam, aan. De Amsterdamse Metropool waartoe Westpoort behoort is economisch koploper, maar scoort een magere 5,6 als alle factoren in ogenschouw worden genomen. Arbeidsproductiviteit is een knelpunt.

Het vraagt een grote omslag van ondernemers als zij Duurzaamheid en Rendement met elkaar moeten zien te verzoenen aldus Martijn Duvoort, Directeur Energie Transitie voor Arcadis Nederland. Deze beiden hoeven in de praktijk overigens absoluut niet onverenigbaar te zijn, aldus Duvoort. Samenwerking in ketens en branches is wel een vereiste.

Indira van ’t Klooster, directeur van Architectuur Instituut ARCAM, vertelde vooral gefascineerd te zijn door Haven-Stad, Nederlands grootste Transformatieprogramma naar gemengd Wonen en Werken. ARCAM heeft een virtuele Westpoort/Haven-Stad maquette gebouwd waarmee alle ontwikkelingen langdurig gemonitord zullen worden. ARCAM en de OV Westpoort zullen de komende tijd regelmatig kennis en ervaringen uitwisselen.