Westpoort/Haven-Stad Transformatie Overleg

Ingrijpende transformaties

Westpoort staat voor een periode van ingrijpende transformaties, waaronder de menging van wonen en voorzieningen met de huidige zakelijke bedrijvigheid, de overgang van fossiele naar duurzame energie, en de optimalisatie van zakelijk grondgebruik. Dit vereist nauwgezette afstemming en overleg.

In dat kader werkt de gemeente Amsterdam de komende twee jaar intensief samen met de Ondernemersvereniging Westpoort om concreet te kijken naar de transformatie van dit gebied en hoe we dit gezamenlijk kunnen realiseren. Dit zal plaatsvinden in het Transformatie Overleg, waarin alle relevante aspecten besproken zullen worden. Het doel is om gezamenlijk een optimaal kader voor de transitie te creëren, met behoud van de hoogst mogelijke vestigingsplaatskwaliteit.

Opzet van het Overleg

De opzet van het Transformatie Overleg Westpoort werd tijdens de Algemene Leden Vergadering gepresenteerd door Renée Schoonbeek, AICP (Arcadis). In een vraaggesprek met Arjan Klok, Hoofdstedenbouwkundige van Haven-Stad en Hans van Wijk, contactfunctionaris van Economische Zaken Amsterdam voor Westpoort, werd aangegeven dat de gemeente grote behoefte heeft aan input van de gemeente op de net gepubliceerde Ontwikkelstrategie 2035, vooral waar hierin bekeken wordt waar in Amsterdam er nog woningen bijgebouwd kunnen worden.

In het kader van de gemeentelijke Economische Visie rekent de gemeente het tot haar taak om bedrijven te ondersteunen bij de overgang naar een inclusieve, innovatieve en duurzame economie. Herschikking van bedrijvigheid is soms onvermijdelijk door alle transformatieprocessen. Het principe van “het juiste bedrijf op de juiste plek” kan alleen in goed overleg met het bedrijfsleven zelf worden uitgevoerd. 

De Gemeente realiseert zich overigens goed dat, ondanks de enorme woningbehoefte, niet op alle beschikbare plekken gebouwd kan worden, rekening houdend met het belang van bedrijven zonder verhuisalternatief op afzienbare termijn.
Arjan Klok gaf aan dat hij de focus op de mens belangrijk vindt in de plannen voor Havenstad. Een transformatie teweegbrengen is niet een doel op zich. Het gaat om de combinatie van wonen en werken in de vernieuwing brengen. Dat is het transformatieproces.

Arjan Klok geeft aan dat de gemeente blij is met de transformatiesessies onder auspiciën van de Ondernemersvereniging Westpoort omdat de wensen en zorgen van de ondernemers hiermee heel concreet gemaakt kunnen worden. 

Tweemaal per jaar plenaire sessies

Minstens tweemaal per jaar zullen in 2024 en 2025 plenaire overlegsessies plaatsvinden, die vrij toegankelijk zijn voor alle Westpoortondernemers. Tussen deze sessies door zullen werkgroepen specifieke thema’s nader uitwerken. De sessies worden technisch voorbereid door verenigingslid Arcadis, toonaangevend op engineering- en adviesdiensten voor de natuurlijke en gebouwde omgeving.

Samen zorgen dat bedrijvigheid en woningbouw hand in hand gaan

Reinier van Dantzig, Wethouder Grond en Ontwikkeling, Woningbouw, Ruimtelijke Ordening 

“Gemeente Amsterdam ziet echt het belang van ondernemers en werk in de stad. Wij hebben in de ontwikkelstrategie dan ook voor een koerswijziging gekozen, namelijk veel betere bescherming van bedrijventerreinen; veel beter inpassen waar ook gewoond kan worden, en waar andere bedrijvigheid kan zijn. Echt een pas op de plaats maken met het transformeren van die bedrijventerreinen. Ik wil jullie verzekeren dat ook in Haven-Stad – wat nog ver in de toekomst ligt – wij ook samen moeten zorgen dat bedrijvigheid en woningbouw hand in hand gaan. Ik daag jullie uit met een goede agenda te komen en dan gaan wij uiteraard daarnaar luisteren.

Video Wethouder Van Dantzig voor ALV Westpoort maart 2024

Reinier van Dantzig, Wethouder Grond en Ontwikkeling, Woningbouw, Ruimtelijke Ordening 

 “Gemeente Amsterdam ziet echt het belang van ondernemers en werk in de stad. Wij hebben in de ontwikkelstrategie dan ook voor een koerswijziging gekozen, namelijk veel betere bescherming van bedrijventerreinen; veel beter inpassen waar ook gewoond kan worden, en waar andere bedrijvigheid kan zijn. Echt een pas op de plaats maken met het transformeren van die bedrijventerreinen. Ik wil jullie verzekeren dat ook in Haven-Stad – wat nog ver in de toekomst ligt – wij ook samen moeten zorgen dat bedrijvigheid en woningbouw hand in hand gaan. Ik daag jullie uit met een goede agenda te komen en dan gaan wij uiteraard daarnaar luisteren. 

Video Wethouder Van Dantzig voor ALV Westpoort maart 2024

Transformatie Overleg is mijlpaal voor onze Ondernemersvereniging

Marcel La Rose, Voorzitter OV Westpoort

“Westpoort is de komende jaren dé denktank van de regio als het gaat om de stedelijke transformatievraagstukken. Wij zullen voortdurend veel deskundigheid bijeen brengen om te anticiperen op ingrijpende veranderingen. 

De vereniging is met de Gemeente Amsterdam overeengekomen dat het Transformatie Overleg het primaire platform is om de ontwikkelingen met het bedrijfsleven af te stemmen Alle facetten zullen worden besproken van de vraagstukken waar het bedrijvenpark Westpoort zich voor gesteld ziet: ruimtegebrek, energieschaarste; tekort aan vakbekwaam personeel; introductie van woningbouw in een werkomgeving.”